Càlcul Capacitat Múltiplex TDT (DVB-T)
Ample de Banda Canal Interval de Guarda Tipus de Modulació Nivell de Protecció (FEC)
7 MHz. (VHF)
8 MHz. (UHF)
 1/4
 1/8
1/16
1/32
  QPSK
16-QAM
64-QAM
1/2
2/3
3/4
5/6
7/8
Bitrate Total Net Múltiplex:
Els valors que surten per defecte al carregar aquesta pàgina són els que s'utilitzen a tot l'estat espanyol.
8 MHz., 1/4 , 64-QAM, 2/3 - Sempre referint-nos a emissions oficials.
En altres països, depenent del tipus de Múltiplex i la seva cobertura, aquests paràmetres canvien.
El paràmetre de mode FFT de 2K o 8K no s'ha incorporat perquè no influeix en la capacitat del múltiplex.
Influeix en la recepció en mobilitat i en la distància de protecció entre repetidors en freqüència única (SFN).

Tornar al menú Valid HTML 4.01 Transitional